Rottweiler

 

 

 Rotvajlerovi dalo jméno německé městečko Rottweil. Původně pes honácký, válečný nebo doprovodný, nyní oblíbený domácí mazlíček, hlídač, ochránce rodiny a jejího majetku.

 Inteligentní, hrdý, odvážný, temperamentní, dobře cvičitelný – to jsou přednosti tohoto plemene a důvod proč je rotvajler oblíben na celém světě.

  Rotvajlerův smečkový pud mu vnucuje potřebu mít vůdce – tímto vůdcem musíte být vy, a po vás každý člen vaší rodiny. Rotvajler musí pochopit, že je v domácnosti až na posledním místě. Potřebuje sebejistého majitele, který porozumí jeho potřebám a je schopen je naplnit.

  Tento impozantní  pes vychováván v rodině s láskou a spravedlivě, velmi důvěřuje svému pánovi. Rád podniká různé druhy sportů. Obrany, cviky poslušnosti, stopování a další činnosti ke kterým ho jeho páníček vede.

 Rottweiler je plemeno, které se mi vždy líbilo svým vzhledem, ale zároveň ve mně tito psi vzbuzovali velký respekt. Kombinace černo-hnědých znaků a lesklé srsti nechají vyniknout nádherně osvalené a kompaktní postavě. Rottweiler má temně černé oko, a jeho mohutná hlava tak získává až uhrančivý charakter. Avšak kdo zná tuto rasu blíž, ví, že rottweiler je kromě bystrého společníka, který je stále ve střehu a připraven své nejbližší chránit, velice klidný a vyrovnaný pes. Zachovává si svůj klid, grácii a nadhled, bezdůvodně neštěká a neútočí. Pro své nejbližší je rottweiler v neposlední řadě také milý společník, spolehlivý kamarád a ochránce.

VELIKOST A HMOTNOST:
 

Kohoutková výška: u psů 61 až 68 cm.
Psi:       61 až 62 = malí                                   63 až 64 = střední
            65 až 66 = velcí (správná výška)          67 až 68 = zvlášť velcí
Hmotnost: zhruba 50 kg

Kohoutková výška: u fen 56 až 63 cm
Feny:    56 až 57 = malé                                  58 až 59 = střední
            60 až 61 = velké (správná výška)        62 až 63 = zvlášť velké
Hmotnost: zhruba 42 kg

 

CELKOVÝ VZHLED PSA: Rotvajler je středně velký až velký robustní pes, není těžkopádný, ani lehký, není vysokonohý, ani chrtovitý. Jeho souměrná postava je robustní a podsaditá, ukazuje na velkou sílu, obratnost a vytrvalost.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka trupu měřená od vrcholu hrudní kosti až k výběžku sedací kosti by měla přesahovat kohoutkovou výšku nejvýš o 15%.

 

CHOVÁNÍ A CHARAKTER (POVAHA): Je přátelský a klidný, v zásadě vlídný, miluje děti. Je velmi oddaný, poslušný, ovladatelný, rád pracuje. Jeho zjev prozrazuje rozhodnost, chování je sebejisté, nebojácné a pes je pevných nervů. Na své okolí reaguje s velkou pozorností.

 

HLAVA
MOZKOVNA:

Lebka: Středně dlouhá, mezi ušima široká, profil čela při pohledu ze strany je mírně klenutý. Týlní hrbol je dobře vyznačený, aniž by silně vystupoval.

Stop: Čelní sklon je výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY:

Nosní houba: Čenich je dobře vyvinutý, spíše širší než kulatý, s přiměřeně velkými nosními otvory, vždy černé barvy.
Tlama: V poměru k mozkovně nemá působit ani krátkým, ani dlouhým dojmem. Hřbet nosu rovný, široký v nasazení a mírně se zužuje k čenichu.
Pysky: Černé, pevně přiléhající, koutky pysků uzavřené, dásně co nejtmavší.
Čelisti / zuby: Silná, široká horní i dolní čelist. Zuby silné a úplný chrup (42 zubů); horní řezáky přesahují dolní řezáky a tvoří nůžkový skus.
Líce: Jařmová kost výrazná.
Oči: Středně velké, mandlového tvaru, temně hnědé barvy; víčka dobře přiléhající.
Uši: Středně velké, visící, trojúhelníkového tvaru; daleko od sebe postavené a vysoko nasazené. Uši jsou otočené dopředu a přiléhající a zdánlivě rozšiřující temeno.

KRK: Silný, přiměřeně dlouhý, dobře osvalený, s lehce klenutou šíjí, suchý, bez laloků a volné kůže na hrdle

TRUP:
Hřbet: Rovný, silný, pevný.

Bedra: Krátká, silná a hluboká.
Záď: Široká, středně dlouhá, lehce zaoblená, není rovná, ani strmě spáditá.
Hruď: Prostorná, široká a hluboká (zhruba 50% kohoutkové výšky), s dobře vyvinutým předhrudím a dobře klenutými žebry.
Břicho: Nevtažené slabiny.

Ocas: Ponechán v přirozené podobě, nesen vodorovně v prodloužení hřbetu; v klidu také visící.

 

 

KONČETINY
 

HRUDNÍ KONČETINY
Všeobecně: Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a nejsou úzce postavené. Předloktí je při pohledu ze strany rovné. Lopatka svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 45 stupňů.
Lopatky: Dobře uložené.
Nadloktí: Dobře přiléhající k trupu.
Předloktí: Silně vyvinuté a osvalené.
Přední nadprstí: Lehce pérující, silné, nikoli strmé.
Tlapy hrudních končetin: Kulaté; prsty dobře uzavřené a klenuté. Polštářky tvrdé, drápy krátké, černé a silné.

 PÁNEVNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, nejsou úzce postavené. V nenuceném postoji svírá stehno s kostí pánevní, stehno s bércem a bérce s nártem tupý úhel.
Stehno: Středně dlouhé, široké a silně osvalené.
Bérce: Dlouhé, silné a mohutně osvalené, šlachovité.

Hlezno: Silné, dobře zaúhlené a není strmé.
Tlapy pánevních končetin: Poněkud delší než přední tlapy; prsty silné, stejně dobře uzavřené a klenuté.

 

POHYB: Rotvajler je klusák. Hřbet zůstává během pohybu pevný a relativně v klidu. Průběh pohybu je harmonický, jistý, plný síly a plynulý, krok je prostorný.

KŮŽE: Kůže je všude na hlavě napjatá; je-li silně vzbuzena pozornost psa, může tvořit lehké vrásky na čele.

 

OSRSTĚNÍ: 
SRST: Skládá se s krycí srsti a podsady = patrová srst. Krycí srst je středně dlouhá, drsná, hustá a pevně přiléhající. Podsada nesmí přerůstat krycí srst. Na pánevních končetinách je osrstění poněkud delší.

BARVA: Černá s dobře ohraničenými znaky (pálením), syté červenohnědé barvy na lících, tlamě, spodní straně krku, hrudi a končetinách, stejně jako nad očima a pod kořenem ocasu.

 

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky. 

 

Celkový vzhled: Lehký, chrtovitý, vysokonohý celkový vzhled, slabé kosti a slabé osvalení.

Hlava: Jako u loveckého psa, úzká, lehká, příliš krátká, dlouhá, těžká hlava; plochá partie čela (chybějící nebo příliš malý stop).

Tlama: Dlouhá nebo špičatá; rozštěpený nos, prohnutý (konkávní) nebo vyklenutý (konvexní), spadající (orlí) hřbet nosu; světlý nebo skvrnitý čenich.

Pysky: Otevřené, růžové nebo skvrnité. Otevřené (povolené) koutky.

Čelisti: Úzká spodní čelist.

Skus: Klešťový skus.

Líce: Silně vystupující.

Oči: Světlé, hluboko ležící, vypouklé, nebo kulaté, nepřiléhající víčka.

Uši: Příliš nízko nasazené, těžké, dlouhé, schlíplé, dozadu sklopené, stejně jako odstávající nebo nestejně nesené uši.

Krk: Příliš dlouhý, tenký, slabě osvalený, lalok nebo příliš volné kůže na krku.

Trup: Příliš dlouhý, příliš krátký, úzký.

Hřbet: Příliš dlouhý, slabý, prohnutý, kapří.

Záď: Spadající záď, příliš krátká, příliš rovná nebo příliš dlouhá.

Hrudník: Plochý hrudní koš, sudovitý, úzký a mělký hrudník.

Ocas: Příliš vysoko nebo příliš nízko nasazený.

Hrudní končetiny: Úzce postavené nebo křivé, strmé lopatky; chybějící nebo nedostatečné připojení v lokti; příliš dlouhé, krátké nebo strmé nadloktí; měkké nebo strmé nadprstí; rozevřené tlapy; příliš ploché nebo příliš klenuté prsty; zakrnělé prsty; světlé drápy.

Pánevní končetiny: Nedostatečně osvalené, úzce postavená hlezna, kravský, nebo sudovitý postoj; přeúhlené nebo málo zaúhlené klouby; paspárky.

Kůže: Vrásky na hlavě.

Vlastnosti srsti: Měkká, příliš krátká, nebo příliš dlouhá srst, vlnitá srst, chybějící podsada.

Barva: Špatné zbarvení, nezřetelně ohraničené a příliš rozšířené znaky.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

Celkový vzhled: opačný pohlavní výraz (typ feny u psa a naopak).

Chrup: Předkus, podkus, zkřížený skus; psi s chybějícími řezáky, špičáky, premoláry nebo moláry.

Oči: Entropium, ektropium, žluté a různobarevné oči

Ocas: zalomený, zatočený, nesený silně ke straně, nebo ke hřbetní linii.

Osrstění: Vyloženě dlouhosrstá nebo zvířata se zvlněnou srstí.

Barva srsti: Psi s barvou neodpovídající standardu rotvajlera - černá s hnědými znaky; bílé skvrny.

Chování: bojácná, plachá, zbabělá povaha, bojácnost při výstřelu, zlomyslná, přehnaně nedůvěřivá a nervózní zvířata.

 

Pozn.: Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.

 

Poznámka: Oběžník FCI vztahující se k posuzování rotvajlerů na výstavách (zasláno dne 11.12.2000 faxem jako odpověď na oficiální dotaz ČMKU):

„FCI upozorňuje všechny své členské země, že na mezinárodních výstavách se zadáváním titulu CACIB FCI musí být povolena účast bez ohledu na to, zda mají či nemají kupírované uši a zda byl ocas ponechán v původní přirozené délce v souladu se zákony své země, odkud pocházejí.“