Chrup psa

 Nůžkový skus = vzor

 

 

Pejsci, podobně jako lidé, mají v průběhu života dva druhy zubů:

mléčný chrup - dentes decidui

trvalý chrup - dentes permanentes

 

Označení zubů

 

Jednotlivé zuby se liší svým postavením a funkcí. Na tomto obrázku je znázorněn trvalý chrup psa (horní a dolní čelist).

 

 

 

Zuby u psů rozdělujeme je na:

 

řezáky - incisivi

Id - mléčné

Id1 - klíšťky

Id2 - střeďáky

Id3 - krajáky

I - trvalé

I1 - klíšťky

I2 - střeďáky

I3 - krajáky

 

špičáky - canini

Cd - mléčné

C - trvalé

třenové zuby - premoláry

Pd - mléčné

P - trvalé

stoličky - moláry

M - trvalé

Schéma mléčných a trvalých zubů u psa

 

Mléčné zuby začínají růst kolem tří týdnů věku štěněte. Skládají se symetricky v horní i dolní čelisti ze tří řezáků, jednoho špičáku a tří třenových zubů - premolárů. První třenové zuby a stoličky rostou pouze jako zuby trvalé.

Takto vypadá schéma mléčné dentice, tj. 28 zubů.

 

Id1,Id2,Id3,Cd,Pd2,Pd3,Pd4 
Id1,Id2,Id3,Cd,Pd2,Pd3,Pd4

 

Mléčné zuby psům vypadávají a mění se za trvalé v období 3 - 7 měsíce věku. Trvalý chrup psa pak obsahuje v horní čelisti tři řezáky, jeden špičák, čtyři třenové zuby - premoláry a dvě stoličky - moláry. V dolní čelisti jsou tři stoličky.

 

Takto vypadá schéma trvalé dentice, tj.42 zubů.

 

I1,I2,I3,C,P1,P2,P3,P4,M1,M2 
I1,I2,I3,C,P1,P2,P3,P4,M1,M2,M3

 

Prořezávání mléčných zubů a výměna za trvalý chrup

 

Podle výměny chrupu u psa je možné přibližně určit jeho stáří.

 

Vývoj zubů psa je ovlivňován především plemenem, dále ho ovlivňuje výživa psa a péče majitelů o chrup jejich miláčka.

 

U větších plemen dochází k výměně zubů dříve než u plemen malých.

 

Trvalé zuby jsou větší něž zuby mléčné.

 

Prořezávání mléčných zubů:

 

3 - 5 týdnů - prořezávají se mléčné špičáky (Cd)
4 - 6 týdnů - prořezávají se mléčné řezáky (Id1 - Id3)
5 - 6 týdnů - prořezávají se mléčné třenové zuby - premoláry (Pd2 - Pd4), první premolár (P1) roste pouze jako trvalý zub

 

Výměna mléčných zubů za trvalý chrup:

 

3 - 5 měsíců - objevují se trvalé řezáky (I1 - I3)

4 - 5 měsíců - objevují se první třenové zuby (P1) a první stoličky (M1)

5 - 6 měsíců - objevují se trvalé druhé až čtvrté třenové zuby (P2 - P4) a druhé stoličky (M2)

5 - 7 měsíců - objevují se trvalé špičáky (C)

6 - 7 měsíců - objevují se třetí stoličky (M3), v tomto věku často nacházíme zdvojené špičáky, tzn. mléčné i trvalé vedle sebe